Fri fragt på læderprodukter 6 måneders garanti på hvidevarer

Mennesker, miljø og mening

Aktiviteterne i Godt gjort sigter mod resultater på tre bundlinjer.

Disse bundlinjer har vi konkretiseret med afsæt i udvalgte mål og delmål fra FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Udgangspunktet for Godt gjorts forretninger er, at vi ikke kun ønsker resultater på den økonomiske, men også på den miljømæssige og sociale bundlinje. Vi arbejder systematisk for en balance mellem disse tre bundlinjer.

Vi vil skabe opmærksomhed omkring socialt entreprenørskab, samarbejde med kommuner, institutioner og private aktører og drive en forretning, som inspirerer andre i branchen. 

Den miljømæssige bundlinje

Den miljømæssige bundlinje

Den mest miljøvenlige affaldsbehandlingsmetode, der findes, er at genbruge produkter og varer med alle deres indbyggede egenskaber. Det er bedre end andre former for affaldsbehandling, hvor kun nogle få egenskaber udnyttes. At forlænge produkternes levetid betyder eksempelvis, at der spares på transport og udledninger fra forbrænding af affald. Der spares også ressourcer og miljøpåvirkninger ved at udsætte , eller helt undgå, fremstilling af nye produkter.

Vi arbejder systematisk på at reducere vores miljøpåvirkninger. Det gør vi gennem vores miljøledelsessystem og årlige miljøregnskab. Vi er ISO 14001-certificerede og EMAS-registrerede.

Den sociale bundlinje

Den sociale bundlinje

På det menneskelige plan er formålet med initiativerne at skabe fleksible og skærmede arbejdspladser, hvor borgere kan få afdækket ressourcer/begrænsninger, udvikle sig socialt og fagligt, og lære om værdier, kulturer og normer. Endvidere indsamler vi data, som kan hjælpe borgeren samt relevante aktører videre i et meningsfuldt forløb.

Aktiviteterne, som borgerne deltager i, skal være meningsfulde både for borgeren og forretningen. Derfor bliver der ved forløbets start forventningsafstemt og uddelt et passende ansvar, så forløbet peger hen mod det, borgeren vil opleve ude på f.eks. arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Uanset, hvilket formål forløbet har, skal vi så vidt muligt agere som en almindelig arbejdsplads, så vi kan få et indblik i, hvor tæt borgeren er på at kunne varetage et job på arbejdsmarkedet eller indgå i uddannelsessystemet, hvilke skånehensyn der evt. skal tages, og om disse er realistiske at få tilgodeset. Alt dette kan vi tilbyde relevante aktører information om og give et godt afsæt for den fremadrettede plan, der skal iværksættes sammen med borgeren. Vi har fokus på sikkerhed, trivsel og sundhed og er OHSAS 18001 (arbejdsmiljø)-certificerede.

Den økonomiske bundlinje

Den økonomiske bundlinje

For at vi kan retfærdiggøre vores nye tiltag, skal økonomien hænge sammen. Nordværk's traditionelle affaldshåndtering er finansieret via borgergebyrer, men det ville være konkurrenceforvridende og ulovligt at lade borgernes renovationsgebyr finansiere Godt gjort-initiativerne. Derfor er det centralt i vores forretningsudvikling, at Nordværk's genbrugsbutik finansierer opstarten, og at initiativerne på sigt bliver økonomisk selvbærende.

 

Kom med bagom produkterne og værksteder

 

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System